Malezya Sağlık Sistemi

Article OPEN
Che Musa, Muhd Firdaus; (2017)
  • Publisher: Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği
  • Journal: issn: 2587-1641, eissn: 2587-1641
  • Subject: Malezya,sağlık sistemi,tıbbi hizmetler,Diş hekimliği hizmetleri,finansı | Malaysia,healthcare system,medical,dental and financial

Malezya siyasi ve ekonomik istikrarın yaşandığı bir üst ortagelirli ülkedir. Malezyalı nüfus genelde genç, erişkin ve yaşlı olarakayrılabilir. Son yıllarda doğumda beklenen ömür yaşı 73 yıldır.Malezya, DSÖ, Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) vediğerleri gibi ulusl... View more
Share - Bookmark