TUTUNDURUCU MADDE OLARAK ANYONİK POLİAKRİLAMİDİN GAZETE KAĞIDI ÜRETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Article English OPEN
Ondaral, Sedat (2011)
  • Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi
  • Journal: (issn: 2146-1880, eissn: 2146-698X)
  • Subject:
    mesheuropmc: stomatognathic system

Bu çalışmada etkili bir kümeleyici olan  anyonik poliakrilamidin (APAM) kırıntı materyalin tutunmasındaki performansı ile bu maddenin hamur süspansiyonunun drenaj süresine ve bazı kağıt özellikleri üzerine... View more
Share - Bookmark