TUTUNDURUCU MADDE OLARAK ANYONİK POLİAKRİLAMİDİN GAZETE KAĞIDI ÜRETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Article English OPEN
Ondaral, Sedat;
(2011)

Bu çalışmada etkili bir kümeleyici olan  anyonik poliakrilamidin (APAM) kırıntı materyalin tutunmasındaki performansı ile bu maddenin hamur süspansiyonunun drenaj süresine ve bazı kağıt özellikleri üzerine... View more
Share - Bookmark