Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında

Article OPEN
İBRAYEV, Şakir; ARIKAN, Metin;
(2006)

Kazak halkının geleneksel dünya görüşü ile söz sanatının kaynağı diyebileceğimiz mitler; dünyanın yaratılışı, nelerin, nasıl, nereden meydana çıktığı, sebebi ve safhaları, etrafımızı kuşatan çevrenin sırları ve özellikleri hakkında söylenen, insanoğlunun ilkel düşüncesi... View more
Share - Bookmark