ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Article OPEN
AYDIN, Fatih;
(2017)
  • Publisher: Karabuk University
  • Journal: issn: 2602-4276, eissn: 2602-4276
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Global Warming,Undergraduate Student,Knowledge Level | Küresel Isınma,Üniversite Öğrencileri,Bilgi Düzeyi

Buçalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin küresel ısınmanın oluşumu, sebepleri,sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.Ayrıca bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındakibilgi düzeyleri cinsiyet ve bölüm... View more
Share - Bookmark