publication . Article . 2017

Önlenebilir Bir Halk Sağlığı Sorunu: İşyerlerinde Mobbing ve Sonuçları (The Preventable Public Health Problem:Mobbing and results At Workplaces )

ÇEVİRME, Ayşe;
Open Access
  • Published: 02 Oct 2017 Journal: Cilt: 20 Sayı: 3 (issn: 1309-5471, eissn: 1309-5471, Copyright policy)
  • Publisher: Atatürk Üniversitesi
Abstract
 ÖZETMobbing(psikolojik taciz) veya yıldırma, iş sağlığı alanında sıkça dile getirilen bir konu olup, akademi ve iş çevrelerinin dikkatini gittikçe daha fazla çektiği görülmektedir. Mobbing önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Birey ve işyeri bağlamında önemli olumsuz sonuçları olan mobbing ile ilgili çalışmalar 1990’larda başlamıştır. Mobbing kavramı bir veya daha fazla kişi tarafından bir kişiye uygulanan etik olmayan ve muhalif davranış varlığı olarak tanımlanır. Bu yazıda mobbingin tanımına, mobbing davranışlarının kapsamna, mobingle mücadelede yasal düzenlemelere, işyerlerinde mobbing uygulamalarına, çalışanların haklarına ve alınabilecek önlemlere yer v...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue