publication . Article . 2016

Marine current turbine design for zero emission renewable energy producing a sailing boat

EKİNCİ, Serkan; ALVAR, Mustafa;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2016
  • Publisher: Dicle Üniversitesi
Abstract
Son yıllarda, rüzgar ve güneş enerjisi ile deniz ve gel-git akıntıları gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi üzerine yapılan teorik çalışmaların ve uygulamaların hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bunlardan sualtı akıntı türbinleri, suyun değişik hareketlerinden yararlanarak enerji üreten sistemler arasında olan ve düşük akım hızlarında dahi enerji üretebilme yeteneğine sahip, okyanus ve denizlerde işletilen enerji üretme yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, yelkenli bir tekne üzerinde sabit bulunacak ve yelken seyri sırasında tekne gövdesi etrafındaki akıştan enerji elde edecek bir su altı akıntı türbininin, fonksiyon gereksinimleri d...
Subjects
free text keywords: Renewable energy, marine current turbine, momentum blade element method, Yenilenebilir enerji, sualtı akıntı türbini, momentum kanat elemanı yöntemi
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue