publication . Article . 2011

Word of mouth marketing applications on the internet

Mustafa Gülmez;
Open Access
  • Published: 01 May 2011 Journal: Journal of Internet Applications and Management, volume 2, pages 29-36 (issn: 1309-8810, Copyright policy)
  • Publisher: Journal of Internet Applications and Management
Abstract
İngilizcede kısaca WOMM olarak ifade edilen ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerindiğer insanlarla firma ya da ürün hakkındaki bilgileri yazılı ya da sözlü olarakpaylaştığı ve yaydığı bir pazarlama stratejisi şeklidir. Bugün artık bilinçlitoplumlarda İnternet’teki ağızdan ağıza pazarlama tüketicilerin nihai satın almakararında son derece önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı İnternet üzerindekiağızdan ağıza pazarlamayı örnekleri ile değerlendirmektir.
Subjects
free text keywords: Internet, word of mouth marketing, viral marketing, İnternet, ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama, Political science, The Internet, business.industry, business, Advertising, Word-of-mouth marketing
Any information missing or wrong?Report an Issue