YİYECEK VE İÇECEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI

Article OPEN
BEKAR, Aydan; KARAKULAK, Çisem;
(2016)
  • Publisher: Akademik Bakış
  • Journal: issn: 1694-528X, eissn: 1694-528X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Yiyecek ve içecek işletmesi, yiyecek ve içecek stilistliği, yiyecek ve içecek fotoğrafçılığı, stilist, fotoğrafçı, tüketici. | Food and beverage management, food and beverage styling, food and beverage photography, stylists, photographers, consumers.

Yiyecek ve içecek stilisti, yiyecek ve içeceğin tüketicinin dikkatini çekebilmek için düzgün bir şekilde hazırlayarak iştah açıcı görünüme sahip olmasını sağlamaktadır. Yiyecek ve içecek fotoğrafçısı, hazırlanan yiyecek ve içeceğin farklı çekim seçeneklerinden yararlana... View more
Share - Bookmark