Ölçüm Öncesi Dinlenme Süresinin ve Dinlenme Esnasında Konuşmanın İndirekt Kan Basıncı Ölçüm Değeri Üzerine Etkisi

Article OPEN
BAYRAKTAR, DUYGU; KHORSHTD, LEYLA;
(2017)

Başlık:Ölçüm Öncesi Dinlenme Süresinin ve DinlenmeEsnasında Konuşmanın İndirekt Kan Basıncı Ölçüm Değeri Üzerine EtkisiTitle:Özet:            Amaç: Buaraştırma, indirekt arteriyel kan basıncı ölçerken bireyin dinlenme süresininve dinlenme esnasında konuşmanın ölçüm değe... View more
Share - Bookmark