Siber Güvenlik Yatırım Kararları Üzerine Literatür İncelemesi

Article OPEN
ŞENTÜRK, Hakan; ÇİL, Celal Zaim; SAĞIROĞLU, Şeref;
(2016)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 2147-9429, eissn: 2147-9429
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Cyber security economy, security investment, investment decisions, decision analysis, game theory, real options | Siber güvenlik ekonomisi, güvenlik yatırımı, yatırım kararları, karar analizi, oyun teorisi, reel opsiyonlar

Karmaşıklığı ve sıklığı her geçen gün artan siber saldırıların yol açtığı yüksek ekonomik zararlar ile bu saldırılara karşı koruma sağlayan çok sayıda siber güvenlik teknolojisi ürünlerinin yatırım alternatifi olarak sunulduğu güvenlik sektörü, alanda yapılan çalışmalar... View more
Share - Bookmark