Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin Sektörü Uygulaması

Article OPEN
Bekçioğlu, Selim; Gürel, Eymen; Kızılyalçın, D. Ali;
(2014)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.25095/mufad.396455
  • Subject: Geleneksel Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet Dağıtımı. | Traditional Costing, Activity-Based Costing, Cost Allocation.

“Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin Sektörü Uygulaması” isimli bu çalışmanın amacı, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini zeytin sektöründe uygulamak ve yöntemin geleneksel maliyetleme ile olan farklarını ortaya koymaktır . Çalışmada temel hipotez, “faaliyet tabanl... View more
Share - Bookmark