publication . Article . 2014

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin Sektörü Uygulaması

Bekçioğlu, Selim; Gürel, Eymen; Kızılyalçın, D. Ali;
Open Access
  • Published: 01 Apr 2014
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Abstract
“Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin Sektörü Uygulaması” isimli bu çalışmanın amacı, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini zeytin sektöründe uygulamak ve yöntemin geleneksel maliyetleme ile olan farklarını ortaya koymaktır . Çalışmada temel hipotez, “faaliyet tabanlı maliyetlemenin, geleneksel maliyetleme yöntemine göre daha doğru maliyet bilgisi sağladığı” şeklinde belirlenmiştir . Çalışmada önce, faaliyet tabanlı maliyetleme hakkında kapsamlı bilgiler verilmiş ve daha sonra da faaliyet tabanlı maliyetlemenin işletmelerde kurulma aşamaları açıklanmıştır. Daha sonra işletmeden elde edilen veriler kullanılarak, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ...
Subjects
free text keywords: Traditional Costing, Activity-Based Costing, Cost Allocation., Geleneksel Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet Dağıtımı.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue