Farklı Katkı Maddeleriyle Peletlenen Buğday ve Soya Samanlarının İn Vitro Gaz Üretim Parametreleri ile Metan Üretimlerinin Belirlenmesi

Article OPEN
GÜLEÇYÜZ, Emre; KILIÇ, Ünal;
(2018)
  • Publisher: Mevlüt AKÇURA
  • Journal: issn: 2148-3647, eissn: 2148-3647
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Gaz üretimi,sindirilebilirlik,soya samanı,buğday samanı,metan,melas,guar küspesi | Gas production,digestibility,soybean straw,wheat straw,methane,molasses,guar meal

Bu çalışmada, melas, guarküspesi ve sepiyolit ilavesiyle peletlenen buğday ve soya samanlarının besinmadde içerikleri, in vitro gaz üretimleri, in vitrosindirilebilirlikleri ve metan üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Denemede 2 x 2 x 4 faktöriyel deneme desenine ... View more
Share - Bookmark