publication . Article . 2017

Tüketim kültüründe etkili bir araç olarak reklamın işlevlerine dair genel bir değerlendirme

ELMASOĞLU, Kamile;
Open Access
  • Published: 31 Oct 2017
  • Publisher: Abant İzzet Baysal University
Abstract
Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, tüketim kültürünün yayılmasında etkili bir araç olarak görülen reklamın rolüne dair genel bir değerlendirme sunmak hedeflenmektedir. Bu hedef dâhilinde, tüketim toplumu, tüketim kültürü ve reklamın tüketim kültürü içindeki işlevleri; çeşitli düşünürlerin görüşlerinden istifade edilerek tartışılmıştır. Tüketim kültürünün hakim olduğu bir toplumda reklama ilişkin çeşitli fikirlerin benimsendiği görülmektedir. Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, reklam anlam süreçlerinin bir parçası olarak tüketim kültürünün yayılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Reklam geleneksel rolü olan satışı arttırma rolünün ço...
Subjects
free text keywords: Tüketim,tüketim toplumu,tüketim kültürü,reklam, Consumption,consumption society,consumption culture,advertising
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Tüketim kültüründe etkili bir araç olarak reklamın işlevlerine dair genel bir değerlendirme

ELMASOĞLU, Kamile;