Ankara Keçilerinde Sezon-içi Östrus Senkronizasyonu Amacıyla Çift Doz FGA Sünger veya Bölünmüş eCG Uygulamalarının Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri

Article Turkish OPEN
KULAKSIZ, Recai; UÇAR, Ömer; DAŞKIN, Ali;
(2013)
  • Publisher: Ataturk University
  • Journal: issn: 1306-6137, eissn: 2147-9615
  • Subject: Ankara keçisi, Bölünmüş eCG, Çiftleşme sonrası progestagen, Senkronizasyon

  In   this   study,   the   effects   of   post-­‐mating   FGA/P   and   of   split   eCG/PMSG   injections   at   different   doses   were  evaluated  for  the  induction  of  oestrus  in  Angora  goats  during  the  breeding  season.  In  total,  thirty-­‐six  multip... View more
Share - Bookmark