RESEARCH OF CORPORATE ANNUAL REPORTS AS A GRAPHIC DESIGN PRODUCT: SAMPLE OF ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMITED

Article OPEN
CİVELEK, Hüseyin; GÖKÇEARSLAN, Armağan;
(2017)
  • Publisher: Dumlupinar University
  • Journal: issn: 1302-1842, eissn: 2587-005X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Annual Report,Annual Report Design,Graphic Design,Awarded Annual Reports | Faaliyet Raporu,Faaliyet Raporu Tasarımı,Grafik Tasarım,Ödüllü Faaliyet Raporları

Bu çalışmada, bir grafik tasarım ürünü olarak düşünülenfaaliyet raporlarının tanımı, içeriğinin nasıl olması gerektiği, kurumsal birşirket açısından yeri ve önemi ve grafik tasarım öğelerinin bir faaliyetraporunda nasıl kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Ayrıca tüm... View more
Share - Bookmark