ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA

Article Turkish OPEN
YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki; ÇÖPOĞLU, Mustafa; GÜR, Osman; (2015)
  • Publisher: Özel Akademi
  • Journal: issn: 1304-0278, eissn: 1304-0278
  • Related identifiers: doi: 10.17755/esosder.67685
  • Subject: Örgütsel adalet, yönetim, örgütsel davranış, büyükşehir belediyesi | Organizational justice, management, organizational behavior, greater municipality

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel adaleti ne şekilde algıladıklarının ve farklı demografik özelliklerin algılamaları farklılaştırıp farklılaştırmadığının belirlenmesidir. Araştırma Türkiye’de 551 büyükşehir belediye çalışanı ile yapılan anket çalışması sonucu... View more
Share - Bookmark