A New Approach for the Prevention of Surgical Adhesion: Nanofibrous Surgical Adhesion Barriers

Article OPEN
ŞAFAK, Şerife; KARACA, Esra; ÖZALP, R. Gözde;
(2017)
  • Publisher: Tekstil Mühendisleri Odası
  • Journal: issn: 1300-7599, eissn: 2147-0510
  • Subject: Surgical adhesion,adhesion barrier,nanofibrous mat | Cerrahi adezyon,adezyon bariyeri,nanolifli yüzey

Adezyonlar; seröz zarı ile çevrili olan organların, yaralanmalarını takiben aralarında meydana gelen anormal birleşmelerdir. Karın içi operasyonları, karın zarı iltihabı, çikolata kisti, radyasyon ve kanser gibi nedenlerle organlar birbirlerine ya da karın duvarına yapı... View more
Share - Bookmark