publication . Article . 2013

Pathogen Causing Disease of Diagnosis PCR Tecnology

SEVİNDİK, Emre; KIR, A. Çağrı; BAŞKEMER, Kadir; UZUN, Veysel;
Open Access
  • Published: 01 Jul 2013
  • Publisher: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
Abstract
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), rekombinant DNA teknolojisi ile birlikte gelişen, moleküler biyoloji ve genetik alanında sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Bu teknik ile klonlamaya gerek kalmaksızın hedef DNA’nın çoğaltılması sağlanır. Virüsler, bakteriler, bazı mantar türleri insanda, hayvanlarda ve bitkilerde patojenite oluşturan çok önemli bir gruptur. Enfeksiyon hastalıklarında patojenlerin saptanmasında rutin olarak uygulanan PCR çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar Nested-PCR, Real- Time PCR, Multipleks PCR, Kantitatif PCR, Touch Down PCR, Solid Phase PCR, ve Revers Transkripsiyon PCR’dır.
Subjects
free text keywords: PCR, Patogen, Disease, PCR, Patojen, Hastalık
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue