İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET

Article Turkish OPEN
DAĞLI, Abidin; BAYSAL, Nigah; KORKUT, Ali;
(2013)
  • Publisher: Behçet ORAL
  • Journal: issn: 1302-7905, eissn: 1302-7905
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Justice, organizational justice, distributive justice, procedural justice, primary school. | Adalet, örgütsel adalet, dağıtımsal adalet, işlemsel adalet, ilköğretim okulu.

Bu araştırmanın amacı, resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin ilköğretim okullarındaki örgütsel adalete ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırma, genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır... View more
Share - Bookmark