Temel Seramik Hammaddelerinin İş İndekslerinin Belirlenmesi

Article OPEN
İPEK, Halil; UÇBAŞ, Yaşar;
(2003)

Bu çalışmada, temel seramik hammaddelerinin öğütülebilirlikleri Bond öğütülebilirlik testi kullanılarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bond öğütülebilirlik test sonuçları incelendiğinde hammaddelerin iş indekslerinin h... View more
Share - Bookmark