publication . Article . 2017

Y Kuşağının Mobil Öğrenme Uygulama Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

ALTUNTAŞ, Başar;
Open Access
  • Published: 19 Nov 2017
  • Publisher: Mustafa YİĞİTOĞLU
Abstract
Mobilteknolojilerin öğrenme ortamlarına dâhil edilmesiyle birlikte öğrenme faaliyetifiziksel sınırların dışına çıkmış ve farklı bir boyuta evrilmiştir. Tasarlanan öğrenmeuygulamaları kullanıcılarına zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme fırsatısunarken, yeni ve farklı deneyimleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada,Y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarını tercih etmesini ve kullanmasınıetkileyen faktörler incelenmiştir. Teknoloji kabul modeli ile beklenti-kabul modelitemelinde tasarlanan araştırma modeline kişisel değerler değişkeni eklenmiştir.Böylelikle y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarına yönelik davranışı kapsamlı şekildeele alınmıştır. Araştırma mo...
Subjects
free text keywords: Mobil uygulama,Y kuşağı,Teknoloji Kabul Modeli,Kısmi en küçük kareler,Kişisel değerler, Mobile application,Generation Y,Technology acceptance model,Partial least square,Personal values
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Y Kuşağının Mobil Öğrenme Uygulama Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

ALTUNTAŞ, Başar;