publication . Article . 2017

Relationships between spectral and bird species rarefaction curves in a brutian pine forest ecosystem

İbrahim ÖZDEMİR; Ahmet MERT; Ulaş Yunus ÖZKAN; Şengül AKSAN; Yasin ÜNAL;
Open Access
  • Published: 30 Nov 2017
  • Publisher: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Abstract
Bu çalışmada Fethiye yöresinde seçilen bir kızılçam ormanekosisteminde spektral rarefaksiyon eğrileri ile kuş türü rarefaksiyon eğrileriarasındaki ilişkilerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Büyüklüğü 0,81 ha (90 x90 m) olan 40 örnek alan için, arazi gözlemleriyle kuş türleri tespitedilmiştir. Örnek alanlara karşılık gelen piksellerin (Aster için 36, SPOT için81 ve RapidEye için 324 adet) NDVITOA değerleri hesaplanmıştır. Sonra,EstimatesS yazılımı vasıtasıyla spektral ve kuş türü rarefaksiyon eğrilerioluşturulmuştur. Bunlar arasındaki ilişkiler regresyon analiziyleincelenmiştir. Ayrıca “artış oranları” dikkate alınarak eğrilerin benzerliğiortaya koyulmuştur. Çal...
Subjects
free text keywords: Bird species richness,Satellite data,Fethiye, Kuş türü zenginliği,Uydu verisi,Fethiye, bird species richness, satellite data, fethiye, kuş türü zenginliği, uydu verisi, Forestry, SD1-669.5
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue