Android kötücül yazılım tespit ve koruma sistemleri

Article OPEN
KABAKUŞ, Abdullah Talha ; DOĞRU, İbrahim Alper ; ÇETİN, Aydın (2015)
  • Publisher: Erciyes University
  • Journal: (issn: 1012-2354, eissn: 1012-2354)
  • Subject: Android, kötücül yazılım tespiti, akıllı telefon, mobil güvenlik, mobil uygulama güvenliği | Android, kötücül yazılım tespiti, akıllı telefon, mobil güvenlik, mobil uygulama güvenliği

Açık kaynak kodlu ve Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi olan Android, son raporlara göre dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemidir. Bu popülarite ve açık kaynak kodlu yapı sonucunda Android, kötücül saldırıların ve saldırganların hedefi haline gelmiştir. Cisco 2014 güvenlik raporuna göre mobil kötücül yazılımların %99'u Android işletim sistemini hedef almaktadır. Android uygulamaları genellikle resmi uygulama marketi olan Play Store'dan temin edilmektedir. Play Store, çeşitli geliştiriciler tarafından yüklenen uygulamaları güvenlik taramasına tabi tutmadan yayınlamaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcı bir uygulamayı yükleme girişiminde bulunduğu zaman Android, bu uygulamalar yüklenirken kullanıcılara uygulamanın talep ettiği izinleri sunmakta ve sonrasındaki tüm sorumluluğu kullanıcıya bırakmaktadır. Yapılan çalışmalarda Android kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun bu izinlerden habersiz olduğu veya bu izinlerin ne tür etkilerinin olduğunu bilmediği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, uygulamaların kötücül bir içerik içerip içermediğine dair bir güvenlik taraması yapılmasına ve kullanıcıların bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere literatürde çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler yer almaktadır. Bu çalışmada literatürdeki çeşitli Android kötücül yazılım tespit/koruma sistemleri statik, dinamik ve imza tabanlı analiz yaklaşımları ile kriptolu veri iletişimi ile koruma olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Kullanılan yöntemlerin manifest incelemesi, API çağrı izlemesi, imza veritabanı, güvenli veri alışverişi ve makine öğrenmesi özellikleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Share - Bookmark