Optimization of explosive mass in explosive forming process by using genetic algorithm

Article OPEN
GÜLCAN, Orhan; GEMALMAYAN, Nihat;
(2011)
  • Publisher: Erciyes University
  • Journal: issn: 1012-2354, eissn: 1012-2354
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Explosive forming, Deep drawing, Explosive mass, Genetic algorithm | Patlayıcı yardımı ile form verme, Derin çekme, Patlayıcı kütlesi, Genetik algoritma

Bu çalışmada, genetik algoritma kullanılarak, günümüzde özellikle uçak sanayinde büyük parçaların üretiminde kullanılan patlayıcı yardımı ile form verme tekniğinde patlayıcı kütlesinin optimizasyonu yapılmıştır. Genetik algoritma yirmi yıldan fazla süredir farklı bilim ... View more
Share - Bookmark