publication . Article . 2013

Population Fluctuations of Insect Predators Species Found on Almond and WildAlmond Tree Adjacent to Pistachio Orchard in Şanlıurfa

YANIK, Ertan;
Open Access
  • Published: 01 Feb 2013 Journal: Yıl: 2013 Sayı: 1 (issn: 1308-027X, eissn: 1308-027X, Copyright policy)
  • Publisher: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
Abstract
Şanlıurfa ili antepfıstığı bahçelerinin kenarında en bol bulunan ağaç türleri badem (Prunus amygdalus Batsch) ve yabani badem (Amygdalus orientalis) ağaçlarıdır. Bu çalışma antepfıstığı bahçelerinin kenarında bulunan ağaçların antepfıstığı psillası (Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.)’nın böcek predator türlerinin alternatif yaşam yeri olup olmadığını belirlemeye odaklanmıştır. Bu amaç için antepfıstığı psillasının böcek predatör türlerinin popülasyon değişimi belirlemek üzere sürveyler yapılmıştır. Çalışma Şanlıurfa ilinde sekiz bölgede 16 farklı antepfıstığı bahçesi kenarında bulunan bahçe olmayan habitatta 2008-2010 yıllarında gerçekleştirilmiştir. İki ade...
Subjects
free text keywords: Anthocoris minki, Oenopia conglobata, Agonoscena pistaciae, alternative habitat, biological control, Anthocoris minki, Oenopia conglobata, Agonoscena pistaciae, alternatif habitat, biyolojik mücadele
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue