GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE ÜRETİM TEKNİKLERİ ve BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK BİLGİLERİNİN GEREKLİLİĞİ

Article OPEN
CEYLAN, İbrahim Gökhan;
(2015)
  • Publisher: Akademik Bakış
  • Journal: issn: 1694-528X, eissn: 1694-528X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Graphic design, Graphic Design Education, Pre-primting preparation, printing technics, printing | Grafik tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Baskı öncesi hazırlık, Baskı teknikleri, Matbaa

Grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığın ve estetik kaygıların geliştirilmesine yönelik bilgilerin yanında sektörün ihtiyacını karşılayacak tasarımcılarında yetiştirilebilmesi için üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin de tam anlamıyla verilmesi gerekme... View more
Share - Bookmark