Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesi Uygulanması

Article OPEN
Titiz, İsmet; Altunay, Mehmet Akif;
(2012)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Çağdaş Maliyet Yaklaşımları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi | Cost of Contemporary Approaches, Activity Based Costing, Activity Based Cost Management

Bu çalışmanın amacı çağdaş maliyetleme sistemlerinden olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin (Activity Based Costing) uygulanmasını araştırmaktır. Çalışmada öncelikle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin temel kavramları açıklanmış, gelişimi, işleyiş süreci el... View more
Share - Bookmark