publication . Article . 2012

A Modern Costing System: Activity Based Costing and An Application On A Textile Company

TİTİZ, İsmet; ALTUNAY, Mehmet Akif;
Open Access
  • Published: 01 Jul 2012
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Abstract
Bu çalışmanın amacı çağdaş maliyetleme sistemlerinden olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin (Activity Based Costing) uygulanmasını araştırmaktır. Çalışmada öncelikle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin temel kavramları açıklanmış, gelişimi, işleyiş süreci ele alınmış, sonrasında ise Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin bir tekstil işletmesinde uygulaması yapılarak sonuçlar analiz edilmiştir.
Subjects
free text keywords: Cost of Contemporary Approaches, Activity Based Costing, Activity Based Cost Management, Çağdaş Maliyet Yaklaşımları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue