Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin IAS 38 ile IFRS 3 Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması

Article OPEN
Akgül, Başak Ataman;
(2005)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Subject: IAS 38, IFRS 3, İntangible Assets | IAS 38, IFRS 3, Maddi Olmayan Duran Varlıklar

(The regulations of the amortisation of an intangible asset in IAS 38 and IFRS 3 and a comparison with the Turkish Tax Law) The objective of the IAS 38 (İntangible Assets) is to prescribe the accounting treatment for intangible assets.The objective of the IFRS 3 (Busin... View more
Share - Bookmark