Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği

Article Turkish OPEN
ERDOĞAN, Esra; ADANACIOĞLU, Hakan; ORMECI KART, Murside;
(2016)

Türkiye’nin birçok bölgesinde ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan elmanın eski bir kültür bitkisi olması nedeniyle elma üretiminde pazarlama etkinliğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada hem dolaylı hem de doğrudan pazarlama kanallarında elma üreticiler... View more
Share - Bookmark