publication . Article . 2014

DECISION OF TURKEY SENDING SOLDIER TO KOREAN IN NATIONAL PRESS

GÜL, Tülay;
Open Access
  • Published: 01 Feb 2014
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Kore Yarımadası, ideolojik bakımdan birbirine karşıt iki farklı devlet arasında bölünmüştü. 25 Haziran 1950’de bu iki devlet: Komünist Kore Demokratik Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasında savaş başladı. Bu gelişme üzerine ABD’nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanmış ve üyesi olan ülkeler tarafından yürütülecek çalışmalara katılmaya davet edilmiştir. Bu davete 25 Temmuz 1950 günü aldığı bir Bakanlar Kurulu kararı ile icabet eden Demokrat Parti’ce kurulmuş Türkiye Hükümeti, ilk aşamada Kore’ye 4.500 kişiden oluşan bir askeri birlik gönderme kararı almıştır. Dış politik...
Subjects
free text keywords: NATO, UN, Cold War, Korea, Adnan Menderes, Ulus newspaper., NATO, BM, Soğuk Savaş, Kore, Adnan Menderes, Ulus gazetesi
Any information missing or wrong?Report an Issue