Geri Kazanılmış Pet'in Kullanımı

Article Turkish OPEN
Tayyar, A. Ebru; Üstün, Sevcan;
(2010)
  • Publisher: Pamukkale University
  • Journal: issn: 1300-7009, eissn: 2147-5881
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: PET bottles, Recycling, Waste, Textile, Polyethylene terephtalate (PET). | PET şişe, Geri dönüşüm, Atık, Tekstil, Polietilen tereftalat (PET).

Gün geçtikçe artan sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği problemlerinin artmasına neden olmuştur. Özellikle atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alanı bulunmayan ülkeler için atıkların değe... View more
Share - Bookmark