publication . Article . 2010

Usage of Recycled Pet

Tayyar, A. Ebru; Üstün, Sevcan;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2010 Journal: Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (issn: 1300-7009, eissn: 2147-5881, Copyright policy)
  • Publisher: Pamukkale University
Abstract
Gün geçtikçe artan sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği problemlerinin artmasına neden olmuştur. Özellikle atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alanı bulunmayan ülkeler için atıkların değerlendirilmesi veya bertaraf atık miktarının ve hacminin azalması yönünde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, hem kaynakları koruma hem de çevre kirliliğini önleme amacıyla birçok çalışma yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir. PET şişeler özellikle alkolsüz içecekler sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır ve fiziksel veya kimyasal geri kazanım işleminden geçirilerek ye...
Subjects
free text keywords: PET şişe, Geri dönüşüm, Atık, Tekstil, Polietilen tereftalat (PET)., Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040, PET bottles, Recycling, Waste, Textile, Polyethylene terephtalate (PET).
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2010

Usage of Recycled Pet

Tayyar, A. Ebru; Üstün, Sevcan;