YEŞİLE BOYAMA VE YEŞİL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN YEŞİL RİSKİN VE ALGILANAN TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNİN ARACILIK ROLÜ

Article OPEN
LEBLEBİCİ KOÇER, Leyla; DELİCE, Tuğba;
(2017)
  • Publisher: Erciyes University
  • Journal: issn: 1301-3688, eissn: 2630-6409
  • Related identifiers: doi: 10.18070/erciyesiibd.368560
  • Subject: Yeşile Boyama,Yeşil Güven,Yeşil Algılanan Risk,Yeşil Algılanan Tüketici Şüpheciliği,Yapısal Eşitlik Modellemesi | Greenwashing,GreenTrust,GreenPerceived Consumer Skepticism,Green Perceived Risk,Structu-ral Equation Modelling

Bu çalışma, Kayseri’deki tüketiciler üzerinde, yeşile boyama ile yeşilgüven arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkide algılanan tüketicişüpheciliği ile algılanan yeşil riskin aracılık etkisi olup olmadığınıtartışmak için yapılmıştır. Araştırmaya 430 tüketici katılmı... View more
Share - Bookmark