publication . Article . 2013

Bilgi Uçurma: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki/Whistleblowing: A Response to Unethical and Illegitimate Practices in Educational Organizations

CELEP, Prof.dr.cevat; KONAKLI, Tuğba; KONAKLI, Yrd.doç.dr.tuğba; CELEP, Cevat;
Open Access
  • Published: 09 Jan 2013
  • Publisher: Mustafa Ersoy
Abstract
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin, etik dışı uygulamalarla karşılaşmaları durumunda bilgi uçurma ve bilgi uçurma nedenlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Betimsel tarama modelinde tasarlanan çalışmanın evrenini Kocaeli İli merkez ilçe sınırları içerisindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenleri oluşturmuştur. Kocaeli İzmit ilçesinde yer alan okullar arasından random yöntemiyle seçilen 5 ilköğretim ve 3 ortaöğretim okulunda görev yapan toplam 349 öğretmene anketler uygulanmıştır. Anketlerden eksik ve hatalı doldurulanlar çıkarıldıktan sonra toplam 221 adet anket analizlerde kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla “Bilgi Uçurma Ölçeği...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue