publication . Article . 2016

The Effect of 5E Teaching Model on Gifted Students’ Understanding of Evaporation and Condensation

DEMİRCİOĞLU, Gökhan; DEMİRCİOĞLU, Hülya; VURAL, Selma;
Open Access
  • Published: 15 Jul 2016
  • Publisher: Kastamonu Üniversitesi
Abstract
Bu çalışmanın amacı, 5E modeline uygun geliştirilen etkinliklerin 6. sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğuşma kavramları hakkındaki anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada aksiyon araştırması yöntemi benimsenmiştir. 5E modeline dayalı iki etkinlik geliştirilmiştir. Etkinlikler, Ordu Bilim Sanat Merkezine kayıtlı altıncı sınıf düzeyinde 23 üstün yetenekli öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, üç ayrı bölümden oluşan bir test, yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve sınıf içi informal gözlemlerle toplanmıştır. Sonuçlar, 5E öğretim modeline dayalı etkinliklerin üstün yetenekli öğrencilerin...
Subjects
free text keywords: Evaporation, Condensation, Gifted Student, 5E Model, Buharlaşma, Yoğuşma, Üstün Yetenekli Öğrenci, 5E Modeli
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

The Effect of 5E Teaching Model on Gifted Students’ Understanding of Evaporation and Condensation

DEMİRCİOĞLU, Gökhan; DEMİRCİOĞLU, Hülya; VURAL, Selma;