DOĞAL ÇEVRE FELAKETLERİNİN SUÇA ETKİSİ

Article Turkish OPEN
AKKUŞ, Zafer ; EFE, Tamer (2016)
  • Publisher: Inonu University
  • Journal: (issn: 2146-1082, eissn: 2146-1082)
  • Related identifiers: doi: 10.21492/inuhfd.245653
  • Subject: suç,suç teorileri,birey,Doğal felaket,birey | suç,suç teorileri,birey,Doğal felaket,birey

Doğalçevrenin değişik zamanlarda maruz kaldığı felaketler, binlerce/milyonlarcacanlının ölmesine ve/veya yaralanmasına neden olurken beraberinde yaşamortamlarında bulunan her türlü yapı/yapılara geçici/sürekli tahribatlarbırakmıştır/bırakmaktadır. İnsanoğlunun doğal çevreye bilinçli/bilinçsizmüdahaleleri ile dünya gittikçe savunmasız bir hale dönüşmeye başlamıştır.Kendini koruma olgusundan insan faktörü ile uzaklaşan dünya, tarihsel süreçiçerisinde birçok doğal felaketin yaşandığı gezegen olmuştur/olmaktadır. Doğalfelaketlerin yaşandığı yerler beraberinde güvenlik sorunlarını da ortayaçıkarmaktadır. Suç işleme potansiyeli (gizilgüç) olan birey/bireyler afetlerdemaddi/manevi zarar görmüş canlıların/cansızların yaşadığı çevrelerde suçayönelik girişimlerde bulunabilmektedir. Bu araştırmada, suç teorileri (birey -hedef - suç) kapsamında doğal çevre felaketlerinin suça etkisi/etkileri konusutartışılacaktır.
Share - Bookmark