Yabancı dil öğrenme kaygısının incelenmesi: Suudi lisans öğrencileri örneği

Article OPEN
AL-KHASAWNEH, FADI MAHER;
(2016)
  • Publisher: Hacettepe University
  • Journal: issn: 1305-578X, eissn: 1305-578X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: dil kaygısı, yabancı dil öğrenme kaygısı, yabancı dil sınıfları için kaygı ölçeği, İngilizceyiyabancı dil olarak öğrenen Suudi öğrenciler, King Khalid Üniversitesi | language anxiety, foreign language learning anxiety, foreign language classroom anxiety scale,Saudi EFL learners, King Khalid University.

Bu çalışma King Khalid Üniversitesi’nde (KKU) öğretim faaliyetlerine devam eden Suudi öğrencilerin yabancı dil eğitimde yaşadıkları kaygı düzeyi ve kaynaklarını irdelemektedir. Bu çalışma aynı zamanda dil kaygı düzeyleri ve dil seviyeleri arasındaki farklılıkları araştı... View more
Share - Bookmark