publication . Article . 2017

AN EVALUATION ON THE USE OF VIRTUAL REALITY ADMINISTRATION IN PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING EDUCATION

GÜRCAN, Halil İbrahim; COŞKUN, Engin; SEVER, Necip Serdar; BAŞER, Emrah; ATAİZİ, Murat; ÖZTÜRK, Mesude Canan; BİCAL, Adil;
Open Access
  • Published: 30 Nov 2017
  • Publisher: İnönü Üniversitesi
Abstract
Sanal gerçeklik kavramı, 1977 yılında ilkkez kullanılmış olup; özellikle 2000’li yılların başlarında iletişimde yaşananbüyük değişimler sonucunda gelişim göstermiştir. Günümüze gelindiğinde birçokalanda (tıp, pilotaj, iletişim, eğitim, simülasyon, üretim, pazarlama,reklamcılık vb.) sanal gerçeklik uygulamalarından ve sanal dünyalardanfaydalanıldığı görülmektedir. Bu uygulamalar gerek bireysel kullanıcılara ya datüketicilere gerçek dünyada yapayacakları bir takım olanaklar sunarken kurumsalkullanıcılara da gerçek dünyada gerçekleştiremeyecekleri bazı imkanlar sunmaktadır.İlk olarak pilotların eğitiminde kullanılan sanal gerçeklik uygulamaları,pilotların yaşayabil...
Subjects
free text keywords: Virtual Reality,Virtual Reality in Education,Tertiary Education,Instructional Design, Sanal Gerçeklik,Eğitimde Sanal Gerçeklik,Yüksek Öğretim,Öğretim Tasarımı
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

AN EVALUATION ON THE USE OF VIRTUAL REALITY ADMINISTRATION IN PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING EDUCATION

GÜRCAN, Halil İbrahim; COŞKUN, Engin; SEVER, Necip Serdar; BAŞER, Emrah; ATAİZİ, Murat; ÖZTÜRK, Mesude Canan; BİCAL, Adil;