publication . Article . 1947

Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler

LAHN, E.;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Mar 1947
  • Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract
Merkezî ve Doğu Avrupa ile Asya gibi Türkiye'nin Jeolojik bünyesini hatırlatan bölgelerde bir çok idrokarbür (petrol ve tabiî gaz) yataklarımevcuttur. Uzun zamandan beri tanınmış ve tetkik edilmiş yataklardan başka, etüdü petrol aramalarile ilgili yenilikler getiren bir çok yataklar bu bölgelerde keşfedilmiş ve tetkikleri üzerinde tekâmüller kaydedilmiştir. Müteakip izahat, bu keşiflerin Türkiyede petrol aramaları hakkında jeolojik bakımdan haiz oldukları kıymeti göstermek gayesine matuftur. Burada, petrol ihtiva etmesi muhtemel olarak kabul edilen Türk bölgelerinin pratik kıymeti hakkında bir noktai nazar belirtmekmevzuu bahis değildir.
Subjects
free text keywords: Türkiye Petrol Bölgeleri,Doğu Avrupa,Batı Asya,Petrol Bölgeleri
Any information missing or wrong?Report an Issue