Tekboynuzlar Örgütsel Topluluk Oluşturur mu? Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme

Article OPEN
SÖZÜER, Aytuğ;
(2017)
  • Publisher: Istanbul University
  • Journal: issn: 1303-1732, eissn: 1303-1732
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Tekboynuzlar,Filiz Girişimler,Örgütsel Topluluklar,Örgütsel Ekoloji | Unicorns,Startups,Organizational Populations,Organizational Ecology

Tekboynuzlar, özgün iş modellerini bilgi ve iletişim teknolojileriyle güçlendirerek önemli rekabet üstünlüğü sağlayan ve böylece piyasa değerlerini kısa zamanda 1 milyar ABD Dolarının üzerine çıkaran filiz girişimleri ifade etmektedir. Bu çalışmada, tekboynuzların kuram... View more
Share - Bookmark