YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN DINESERV MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Article Turkish OPEN
AKSU, Murat; MEMİŞ, Hakan;
(2017)
  • Publisher: RATING ACADEMY
  • Journal: issn: 2148-4139, eissn: 2148-4139
  • Subject: Yiyecek ve İçecek İşletmeleri,Hizmet Kalitesi,Dineserv | Food and Beverage Businesses,Service Quality,Dineserv

Yiyecek ve içecek sektörü süreklilik arz etmekte olup sürekli değişikliğe uğramakta ve gün geçtikçe büyümektedir. Bu sebeple müşterilerin işletmelerden beklentileri daha da artmaktadır. Yoğun rekabet koşullarında müşterilerin isteklerini başarılı bir şekilde karşılayabi... View more
Share - Bookmark