Ötücü Kuşlarda (Passeriformes) Moleküler Cinsiyet Tayini ve Önemi

Article OPEN
KABASAKAL, Bekir; ALBAYRAK, Tamer;
(2017)
  • Publisher: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Journal: issn: 1309-2243, eissn: 1309-2243
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Moleküler eşey tayini,CHD genleri,eşey kromozomları,Passeriformes | Molecular sexing,CHD genes,Passeriformes

Birçok ötücü kuş türünün yetişkinleri eşeyseldimorfizm (yapısal farklılıklar) ve eşeysel dikromatizm (renk farklılığı)göstermemektedir. Bu nedenle morfolojiye dayalı eşey tayini her zaman mümkündeğildir. Bununla birlikte geleneksel eşey tayini yöntemleri genellikle ürem... View more
Share - Bookmark