publication . Article . 2011

A GENERAL ASSESSMENT OF CLIMATE, SOIL STRUCTURE, FOREST AREAS, GROWING STOCK AND SOME FORESTRY APPLICATIONS OF ARTVIN REGION

Yüksek, Turan; Ölmez, Zafer;
Open Access English
  • Published: 18 Mar 2011
  • Publisher: Artvin Çoruh University
Abstract
Çalışma konusu olan Artvin, Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Artvin ormanları ılıman iklim kuşağından, sert-karasal iklim kuşağına kadar farklı kuşaklarda yayılış göstermektedir. Artvin yöresi 390471 hektar orman alanına sahiptir. Orman alanlarının 276883 hektarı (%70.91’i) doğal ormanlar, 113588 hektarı (% 29.09’u) baltalık ormanlardan oluşmaktadır. Toplam arazinin % 54.77’si ormanlarla kaplıdır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ormanları, Picea ssp., Pinus ssp., Abies ssp., Fagus ssp., Alnus ssp., Castanea ssp., Quercus ssp., Tilia ssp., Carpinus ssp., Acer ssp., Fraxinus ssp., Betula ssp., Juniperus  ssp. gibi ağaçlarla kaplıdır. Çalışmada, Artvin Y...
Subjects
free text keywords: Artvin. forestry,climate,forest,soil, Artvin,ormancılık,orman,iklim,toprak, Artvin. forestry, climate, forest, soil, Forestry, SD1-669.5

1. Çepel, N., Yok Ettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri, TEMA Yayın No: 2, İstanbul, 1995.

2. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt., L., Düzenli, S., Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara, 2000.

3. Karagül, R., Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarıma Uygun Arazi Yetersizliğinin Meydana Getirdiği Sorunlar, Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 8-10 Ekim1999, Trabzon, 437-452.

14. Demirsu, A., Çıldır-Posof-Şavşat-Kemalpaşa Bölgesinin Jeolojik Etüdü Hakkında Memuar, MTA Rapor No: 2377, Ankara, 1954.

15. Anonim, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 08, Ankara, 1990.

16. Anonim, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2001 Yılı Çalışma Programı, 42 s., Artvin, 2002.

17. Ölmez, Z., Eminağaoğlu, Ö., Hangişi Ölmez, G., Artvin Yöresinde Doğal Bitki Örtüsünü Tahrip Eden Bazı Etmenler, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-17 Mayıs 2002, Cilt II, S: 691-695, Artvin.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2011

A GENERAL ASSESSMENT OF CLIMATE, SOIL STRUCTURE, FOREST AREAS, GROWING STOCK AND SOME FORESTRY APPLICATIONS OF ARTVIN REGION

Yüksek, Turan; Ölmez, Zafer;