publication . Article . 2011

KENTLEŞMEDE ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİ VE ELAZIĞ KENTİ ÖRNEĞİ

ÜNLÜ, AYHAN; TUNÇ, MÜSLÜN SARA;
Open Access Turkish
  • Published: 30 Apr 2011
  • Publisher: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Abstract
Tarihboyunca yerleşmelerin yer seçiminde suyun bulunabilirliği, toprağınverimliliği, ormanlık bölgelere yakınlık, ulaşım ve can güvenliği gibi etmenleretkili olmuştur. Bunların yanı sıra topoğrafik, jeolojik ve meteorolojikşartlar yerleşmelerin karakterini etkilemiştir. Yirminci yüzyılın ikinciyarısında hava, su, toprak gibi çevrenin temel bileşenlerinin kirlenmesi, şehirplanlamada çevre etmenlerinin dikkate alınmasını gerekli kılmıştır.  Şehirlerde nüfus yoğunluğunun artması,topoğrafik ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi, yanlışparselasyon, düşük vasıflı yakıt ve yakma teknikleri, yeşil alanların azlığı,izolasyonun yeterince yapı...
Subjects
free text keywords: Sürdürülebilir Kentleşme,Planlama,Çevre
Any information missing or wrong?Report an Issue