publication . Article . 2011

Early Childhood Teacher Candidates\' Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Oğuz, Evrim; Ellez, A. Murat; Akamca, Güzin Özyılmaz; Kesercioğlu, Teoman İ.; Girgin, Günseli;
Open Access Turkish
  • Published: 26 Jun 2011
  • Publisher: Sinan OLKUN
Abstract
Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda örgün ve ikinci öğretim programlarının çeşitli sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 481 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere, bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarını değerlendirmek için Arslan (2006) tarafından geliştirilen ‘Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği’, bilgisayara yönelik tutumlarını değerlendir...
Subjects
free text keywords: Computer attitudes,Computer assisted instruction attitudes,early childhood teacher candidates., Bilgisayara yönelik tutum, Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutum, Okul öncesi Öğretmen adayları
Any information missing or wrong?Report an Issue