Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tutumları

Article Turkish OPEN
Oğuz, Evrim; Ellez, A. Murat; Akamca, Güzin Özyılmaz; Kesercioğlu, Teoman İ.; Girgin, Günseli;
(2011)
  • Publisher: Sinan OLKUN
  • Journal: issn: 1305-3515, eissn: 1305-3515
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Bilgisayara yönelik tutum, Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutum, Okul öncesi Öğretmen adayları | Computer attitudes,Computer assisted instruction attitudes,early childhood teacher candidates.

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim... View more
Share - Bookmark