İÇSEL PARA TEORİSİ’NE GENEL BİR BAKIŞ

Article OPEN
ÖZGÜR, Gökçer;
(2008)

Bu çalışmanın ana amacı içsel para teorisininkökenlerini incelemek ve bu konudaki güncel tartışmalara ışık tutmaktır. İçselpara yaklaşımı temel bir önermeye dayanmaktadır: Reel ekonomide faaliyetgösteren işletmelerin kredi talebi, bankalar tarafından karşılandıkçabankac... View more
Share - Bookmark