Activity Analysis of Turkey Addressed “Compost” Publications in Science Citation Index (SCI) Database

Article OPEN
AKTAŞ, Kemal; ERDEM, Ayça;
(2017)

Bu çalışmada, Türkiyeadresli kompost çalışmaları Web of Science Core Collection (WoS) veri tabanıkullanılarak analiz edilmiştir. “Compost*” anahtar kelimesi kullanılarak 1970 –2016 yılları arasında yayınlanan çalışmalar, konu, başlık, özet ve anahtarkelime kategorilerin... View more
Share - Bookmark