publication . Article . 2020

ALLELE FREQUENCY OF GLUTENIN SUBUNITS AND GLU-1 QUALITY SCORES IN SOME TURKISH BREAD WHEAT LANDRACES

TEMIZGUL, Ridvan; AKBULUT, Mikail;
Open Access
  • Published: 15 Apr 2020 Journal: Trakya University Journal of Natural Sciences (issn: 2147-0294, Copyright policy)
  • Publisher: Trakya University Journal of Natural Sciences
Abstract
Kültürbitkileri için sekiz orijin merkezi vardır ve Türkiye, bu merkezlerdenikisinin, Yakın Doğu ve Akdeniz'in, kesiştiği yerdedir. Türkiye bu nedenlebuğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ana tahıl bitkilerinin çeşitlendiği vedağıldığı gen merkezi olarak bilinir. Bu çalışmanın amacı, Türk ekmeklikbuğdaylarından 116 yerel buğday ırkının glüten allel sıklığı ve Glu-1 kalite skorunu belirlemektir.SDS-PAGE ve PCR, glüten allellerini tanımlamak için kullanılmıştır.İstatistiksel analizler için POPGENE 1.31 yazılımı kullanılmıştır. İncelenenTürk yerel buğday ırkları toplam 19 farklı alt birim (Glu-A1'de 3 alt birim, Glu-B1'de11 ve Glu-D1'de 5 alt birim...
Subjects
free text keywords: Mediterranean climate, Turkish, language.human_language, language, Cultivated plant taxonomy, Allele, Genotype, Biology, Crop, Glutenin, biology.protein, Veterinary medicine, Allele frequency, Gluten Allele frequency,Allele frequency,Glu-1 quality score,Turkish bread wheat landraces
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2020

ALLELE FREQUENCY OF GLUTENIN SUBUNITS AND GLU-1 QUALITY SCORES IN SOME TURKISH BREAD WHEAT LANDRACES

TEMIZGUL, Ridvan; AKBULUT, Mikail;