ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALİ OLARAK FOLKLORİK ÜRÜNLER VE EFLATUN CEM GÜNEY’İN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ

Article Turkish OPEN
ÇOLAK, Faruk (2016)
 • Publisher: Kamil Ali GIYNAŞ
 • Journal: (issn: 2536-4510, eissn: 2536-4510)
 • Related identifiers: doi: 10.30568/tullis.265449
 • Subject: Eflatun Cem Güney,Çocuk Edebiyatı,Edebiyat Materyali,Folklor

Toplumları geleceği olan çocukların karakterlerininoluşmasında, kimliklerinin şekillenmesinde ve psikolojilerinin oluşmasında enönemli etkenlerden birisi olan çocuk edebiyatı, kullandığı materyal açısındanoldukça problemli bir alandır. Çocuk edebiyatında kullanılan materyallerdebirlik sağlanamadığı için alanı farklı ideolojik ve inanç kodları doldurmuş, buyanlışlık manzumesi içerisinde çocuk edebiyatının yetiştirdiği bireylerbirbirlerini anlayamaz, acılarını paylaşamaz noktasına gelmiştir. Empati yapannesillerin yaratılabilmesi için çocuk edebiyatında kullanılan materyallerintoplumun ortak paydalarını oluşturan konulardan seçilmesi gerekmektedir.Eflatun Cem Güney, çocuk edebiyatındayaşanan bu kargaşanın çok erken dönemde farkına varmış ve bu çerçevede millîinsan tipi yaratılması amacıyla folklor kaynaklı metinlerin çocuk edebiyatındakullanılması önerisini sunmuştur.Bu çalışma, Eflatun CemGüney’in folklorik materyalin çocuk edebiyatında nasıl kullanılacağıkonusundaki görüşlerini ortaya koymaktadır.
 • Metrics
  7
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark