Triazole grubu fungisitlerin bazı önemli antagonist funguslar ve non-patojen <i>Fusarium oxysporum </i>(Schlecht)' un in vitro'da gelişmesine etkileri üzerine araştırmalar.

Article English OPEN
Demirci, A.; Katırcıoğlu, Z.; Demirci, F.;
(2008)
  • Publisher: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
  • Journal: issn: 0406-3597, eissn: 1308-8122
  • Subject: Antagonistic fungi; Triazole fungicides; effectiveness; non-pathogen; Fusarium oxysporum; Antagonist funguslar; etkililik; non-patojen

Triazole grubu fungisitlerin bazı önemli antagonist funguslar üzerine etkileri laboratuvar koşullarında incelenmiştir. Denemelerde 8 adet fungisitin  (cyproconazole, diniconazole, flusilazole, hexaconazole, myclobutanil, penconazole, tebuconazole ve triticonazole), 7... View more
Share - Bookmark