LÜKS PAZARLAMA VE LÜKS PAZARLAMA’NIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI: VAKKO ÖRNEĞİ

Article OPEN
ÇELEBİ, Duygu; PIRNAR, İge;
(2017)

İlk insanın var olması ile başlayan ve günümüzde hala devam eden bireylem olan; tüketim, kişilerin hayatlarını devam ettirebilmesi bakımındanvazgeçilmez bir faaliyet olarak nitelendirilmektedir. Küreselleşmenin farklıbir boyut kazandığı dünyamızda, yalnızca tüketimin şe... View more
Share - Bookmark